Email:

  sieuthimayinnhan@gmail.com

  Hotline:

  0903 014 288

  SIÊU THỊ MÁY IN NHÃN 

  Loading...

  Danh mục

  menu sản phẩm

  Loading...

  sản phẩm đặt biệt

  EPSON PRIFIA OK730

  – Khổ rộng nhãn in : 4 /6/9/12/18/24mm

  – Bàn phím : Tiếng Anh / Tiếng Hàn 

  – Màn hình hiển thị 4 dòng x 6 chữ

  – Kết nối PC – sử dụng phần mềm thiết kế nhãn đi kèm

  – Đánh chữ tiếng Việt khi kết nối máy tính, chèn hình ảnh , in mã vạch và mã QR

  – Có thể chèn thêm hình ảnh –

  – Hỗ trợ tạo và in mã vạch .

  – Nguồn: Cắm adapter ( 220VAC ) hoặc 6 pin AA .

  Mã SP:

  OK730

  Thương hiệu:

  EPSON

  OK730 특징
   


  1. 업무용 기능
  비즈니스 서식 탑재「바인더 라벨」, 「비품관리」 등 비즈니스 실무에서 자주 사용하는 라벨을 쉽게 만들 수 있습니다. 기호 및 이모티콘 추가, 바코드/QR코드 인쇄약식 연도 또는 「DVD 마크」 등 파일/미디어 정리에 필요한 기호나 「환경 이모티콘」, 「휴대전화 스타일 이모티콘」도 신규 탑재했습니다. 또한 8종류의 바코드, QR코드 및 연속인쇄, 연번인쇄가 가능합니다. 새로운 디자인 양식편리하게 사용할 수 있는 디자인 양식을 100개 이상 탑재, 한글과 영문을 조합한 한영 병기가 가능하여 「쓰레기 분리, 매장 POP, 주의환기」 등 다양한 상황에서 폭넓게 활용할 수 있습니다.완전 한글화된 전용 편집소프트웨어를 제공하여 OK730은 휴대용 및 PC용 두 가지 형태로 활용할 수 있는 복합형 모델입니다. PC에 연결(USB)하면 전용 편집소프트웨어를 이용해 손쉽게 라벨을 작성할 수 있습니다.

  2. 사용 편리성 UP
  4행의 대형 LCD 미리보기 기능 지원 및 백라이트가 장착된 대형 LCD를 탑재하여 라벨 편집이 더욱 수월합니다. 미리보기 기능을 통하여 인쇄 전에 라벨 이미지를 미리 확인할 수 있어 테이프 절약이 가능합니다. 백라이트 장착으로 어두운 곳에서도 라벨 제작이 가능합니다.

  3. 용도에 따라 선택할 수 있는 2Way 전원
  건전지 · AC 어댑터 · 테이프 카트리지 포함건전지 · AC 어댑터 · 테이프 카트리지가 포함되어 있어 구입 후 바로 이용 하실 수 있습니다. 니켈 수소 전지에도 대응공칭 전압이 낮은 충전식 니켈 수소 전지에도 대응하므로 경제적이고 친환경적으로 사용할 수 있습니다.

  ※본체의 설정 메뉴에서 전환이 필요합니다.

  4. 다양한 라벨 기능
  한글 3서체, 일어/한자 2서체, 영문/숫자 9서체 지원으로 더욱 풍부한 라벨 표현이 가능합니다. 4 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24mm 6종류의 테이프 너비에 대응하므로 다양한 용도로 활용 하실 수 있습니다. POP 제작에 편리한 확대 인쇄 지원, 멀리서도 확인할 수 있도록 최대 문자 높이 108mm를 실현했습니다. 오토컷터 탑재인쇄된 OK730은 라벨인쇄 후 자동으로 절단되며, 자동 코너 컷터에 삽입하기만 하면 간단하게 라벨의 코너를 둥글게 만들 수 있습니다.

  ※자동 코너컷터는 9-24mm 테이프 지원, 일부 지원할 수 없는 테이프가 있을 수 있습니다.

   

   

  sản phẩm liên quan

  TEPRA PRO SR530
  3.080.000 đ
  TEPRA PRO SR970
  5.980.000 đ
  TEPRA PRO SR5900P
  4.920.000 đ
  EPSON LW-Pro100

  Liên hệ

  EPSON LW-1000P

  Liên hệ

  EPSON LW-Z900FK

  Liên hệ

  EPSON LW-Z700FK

  Liên hệ

  EPSON LW-700

  Liên hệ

  EPSON LW-600P

  Liên hệ